Wikia


Deze pagina bevat argumenten ter onderbouwing van een bepaalde mening. Ondanks dat deze wiki probeert vooral informatie te verstrekken, is dit betoog ook toegevoegd om je te laten nadenken.

Huisdieren zijn natuurlijk erg leuk voor kinderen. Ze leren verantwoord om gaan met een ander leven en hoe ze voor een ander kunnen zorgen. Ratten zijn erg leuke dieren voor kinderen, omdat ze vaak graag opgepakt en geknuffeld worden. De kinderen kunnen dus meer met ratten dan alleen naar ze kijken en eten/drinken geven.

Aandacht en verzorgingEdit

Wat wel heel belangrijk is, zoals bij ieder huisdier, is dat de ouders de verantwoording nemen over de dieren wanneer de kinderen nalatig zijn. Kinderen hebben nu eenmaal een korte aandachtsspanne en kunnen wat minder enthousiast worden nadat 'het nieuwe' er een beetje af is. Dit is normaal en daar kunnen de kinderen niks aan doen, daarom moeten de ouders op zo'n moment ingrijpen. Helaas komt vaak het excuus van "het zijn de dieren van de kinderen" wanneer de verzorging nalatig is.

Medische zorgEdit

Daarbij kunnen dieren net als mensen ziek worden en hebben dan medische hulp nodig. Dierenartskosten kunnen erg hoog oplopen, zeker in het geval van de rat met zijn gevoelige luchtwegen en gevoeligheid voor tumoren en abcessen. Een kind kan dit soort rekeningen zelden zelf betalen, het is dan ook de verantwoordelijkheid van de ouders om er voor te zorgen dat het dier de verzorging krijg die hij nodig heeft. Als ouders niet bereid zijn dierenartskosten voor ratten te betalen, horen ze het ook niet toe te staan dat het kind ratten heeft. Te vaak heb ik gelezen dat een kind een ziek ratje had die niet beter kon worden gemaakt, omdat de ouders er niet mee naar de dierenarts wilden. Een enkele keer gaan ze zelfs naar de dierenwinkel waar het ratje van daan komt en krijgen ze daar advies en 'medicijnen' van iemand die totaal geen kennis heeft van dierengeneeskunde. Dat, of het ratje mag worden omgeruild..

VerantwoordelijkheidEdit

Het is zonde, want de kinderen kun je vaak niks kwalijk nemen. Ze zijn jong en onervaren, vaak hebben ze het beste voor met hun ratjes maar weten ze niet goed hoe, of juist wel, maar de ouders helpen niet. Als ouders hoor je je verantwoordelijkheid te nemen, voor het kind en daarmee ook de huisdieren!

Gelukkig zijn er veel ouders die dit wel doen en goed voor de ratten zorgen wanneer hun kinderen dit niet kunnen. In veel gevallen krijgt het kind ratten, juist omdat de ouders ze zelf ook zo leuk vinden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.