WikiaZoals in iedere samenleving hebben ratten wel eens ruzie, er wordt wel eens gekibbeld over bijvoorbeeld het voer en om de rangorde te bepalen wordt er wel eens gevochten. Rittens oefenen dit gedrag door met elkaar te stoeien.

StoeienEdit

Jonge ratten, maar soms ook oudere ratten, spelen met elkaar door te stoeien. Ze bespringen elkaar, leggen elkaar op de rug en er wordt vaak heel wat gepiept en getrapt. Dit kan een nieuwe ratteneigenaar soms doen schrikken, het lijkt wel alsof de ratten ruzie met elkaar hebben. Stoeien is echter normaal gezien compleet onschuldig, heel veel jonge dieren doen dit om het gedrag wat later van ze verwacht wordt op een speelse wijze te oefenen. Let wel op dat de rittens voldoende ruimte hebben om te rollebollen en zorg dat ze zich nergens aan kunnen bezeren of te diep kunnen vallen, een bolletje stoeiende rittens rolt wel vaker van een plateau af.

KibbelenEdit

Ratten kibbelen wel eens met elkaar, vaak vanwege iets lekkers. De ratten komen met elkaar in conflict, bijvoorbeeld omdat ze allebei macaroni uit het bakje willen eten en elkaar in de weg zitten. Er wordt wat geduwd en getrokken en vaak piepen de ratten ook om hun grenzen aan te geven. Normaal gezien kan dit geen kwaad zolang het niet escaleerd tot vechten met wonden tot oorzaak.

VechtenEdit

Soms vechten ratjes met elkaar. Twee ratten zullen tegenover elkaar staan op hun achterpoten, hun voorpoten naar elkaar uitgestrekt en vaak het bekje een stukje open. Soms maken de ratten een krijs geluid. Ratten die vechten kunnen dit doen om de rangorde te bepalen. Voor vechtende ratten geldt over het algemeen de regel: wanneer er geen bloed vloeit is er niks aan de hand. Probeer echter altijd te achterhalen waarom ratten met elkaar vechten. Is dit vanwege een introductie, of gebeurt dit met grote regelmaat?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.