Wikia


Een tamme rat kan over de vacht kleur ook nog een witte aftekening hebben. Delen van de vacht zijn dan wit gekleurd en zo ontstaat er een tekening op de rat. Er zijn verschillende soorten tekeningen met veel of juist weinig wit.

Japanner-genEdit

AndereEdit

GeneticaEdit

De variaties in witte tekeningen zijn lastiger te benoemen en uit te leggen dan de kleurenvariaties, omdat deze genetisch anders in elkaar zitten. De genen waar de witte tekening van afhangt zijn relatief beperkt, er zijn voornamelijk variaties in hoeveelheid wit en de plaatsing. Combinaties van genen zorgen niet altijd voor dezelde tekening en verschillende genen kunnen voor een tekening zorgen (bijvoorbeeld een rat die genetisch berken is maar er uit ziet als een ier).

Gencode Omschrijving Tekeningen
H Effen gen, zorgt voor weinig tot geen witte tekening

Effen, soms mitted, ier etc.

Hi Ier gen, zorgt voor een klein beetje witte tekening Ier, mitted, 'mislukt' berken met weinig wit
h Japanner gen, zorgt voor relatief veel witte tekening en homozygoot voor Japanner tekening

hh: Japanner, mogelijk Bareback en Capped

Hh: Berken, Ier,

He Extreem Japanner gen, zorgt voor extreem veel witte tekening. Vaak kenmerkend 'spikkelig' getekend.

In combinatie met H: Bont, Variberken,

Homozygoot of in combinatie met andere tekening-genen: Capped, Patched en BEW

Hre Berperkt (Restricted) Japanner gen, homozygoot lethaal, vervaagt kleuren, veroorzaakt Odd-eyes en soms onvruchtbaarheid bij mannen Niet zeker of deze voorkomt in de hobby, zou vergelijkbare bonte tekeningen veroorzaken als bovenstaande.
Hro Essex gen ('Robert'), homozygoot lethaal, vervaagt kleur en veroorzaakt witte tekeningen op de buik en kop, soms Odd-eye.

Essex (in combinatie met H),

Essex capped (in combinatie met h)

Wit zwartoog (in combinatie met He, andere tekening-genen en/of modifiers)

hn Inkeping (Notched) gen, vergelijkbaar met He maar er is altijd een 'inkeping' aanwezig aan de achterkant van een Capped tekening Capped, bles etc.
ro 'Roan' gen, veroorzaakt husky tekeningen en verschimmeling.

Homozygoot: (Banded) husky

Heterozygoot: veroorzaakt op een effen rat soms witte tenen, snorharen, vlekjes op de buik of een klein-blesje.

AUS Downunder gen, homozygoot lethaal, zorgt dat gekleurde delen ook op de onderzijde verschijnen. Downunder (japanner, berken of bont afhankelijk van andere tekening-genen)

Cs (UK)

S (US)

Chinchilla spotting gene (UK). Veroorzaakt witte tekening (bles/spot) en scherp afgetekende bonte vlakken of berkentekening.

Vermoedelijk ook veroorzaker van neurologische afwijking in de darm waardoor megacolon kan ontstaan.

Chinchilla (in combinatie met een gen dat het geel pigment verbleekt)

Amerikaans bont, Amerikaans husky/aurora, cap-stripe

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.