Wikia


Onder 'zelfbouwkooien' verstaan we kooien die niet zo in de winkel gekocht kunnen worden zoals merkkooien. Vaak worden ze wel door professionals gebouwd naar ontwerp van de ratteneigenaar.

AluminiumkooienEdit

AluminiumkooiHavyn

Aluminiumkooi van Havyn

Aluminiumkooien zijn verreweg het populairst onder rattenliefhebbers, vooral fokkers en andere liefhebbers met grote en/of meerdere groepen gebruiken graag aluminiumkooien. Je kunt ze laten bouwen door een aluminiumkooi bouwer naar je eigen ontwerp (vaak met hulp van de bouwer), maar regelmatig zijn ze ook tweedehands te verkrijgen.

TerrariumsEdit

Terraria worden niet vaak gebruikt voor ratten, maar het is zeker mogelijk en heeft zo zijn eigen voordelen. Goede ventilatie en creativiteit zijn een must bij dit soort huisvesting voor ratten.

Omgebouwde kasten Edit

Sommige ratteneigenaren worden zelf heel creatief en bouwen een kast om tot rattenkooi. Vaak gaat het om houten kasten, niet een ideale keus om ratten in te houden aangezien ze er aan kunnen gaan knagen en de urine er makkelijk in trekt waardoor de kooi gaat stinken.

Door slimme materiaalkeuze en goede afwerking is het echter wel mogelijk een kast tot een goede rattenkooi om te bouwen. Let wel goed op dat de binnenmaten van de kast ook aan de minimale kooimaten voor tamme ratten voldoen!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.